Foliküler Ünite

Foliküler Ünite

Saçım ekimi denilince akla gelen kavramlardan ilki foliküler ünitedir. Foliküler ünite 3 ya da 4 saç kökünün bir arada bulunduğu saç kökü demetleridir. Foliküler ünitelerin saç köklerinde herhangi bir kayba neden olmadan toplanabilmesinin sağlanması saç ekimi işlemlerini tüm dünyada hızla yayılmasına neden olmuş olan önemli bir gelişmedir.

Foliküler Ünite Ekimi

İlk olarak 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlanılan yöntem 2002 senesinde gerçekleştirilen gelişmeler ile yaygınlaşmıştır. Bu yöntem ile alıcı bölgede kesi oluşturmadan saç kökü demetleri toplanılır ve kellik oluşan bölgeye nakledilir. Yöntemin uygulanması sırasında herhangi bir kesi ya da dikişin söz konusu olmaması sıklıkla tercih edilmesinin temel sebeplerinden birisidir. İlk yıllarda müdahale sırasında sınırlı sayıda saç kökü demeti alınabilmekteyken bu sayı gelişen teknoloji sayesinde 3000’e ulaşmıştır. Ancak saç kökü demetlerinin gereğinden fazla toplanması verici bölgede hasara yol açabileceğinden bu yöntemde toplanan kök sayısı ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Yöntem Nasıl Uygulanmaktadır?

Saç ekimi lokal anestezi altında yapılmakta ve 6-8 saat arasında sürmektedir. Saç kökleri herhangi bir kesi yapılmadan, saç köklerinin kalınlığına ve yapısına göre açılan küçük oyuklar vasıtasıyla toplanılır. Daha sonra kellik bulunan bölgede kanallar oluşturulur, kanal oluşturma saç ekimi yönteminin en önemli aşamasıdır, açılan kanalların doğru boyutta olması uygulama sonrası iyileşme sürecine doğrudan etki edecektir. Toplanılan saç kökü demetleri açılan kanallar aracılığıyla kellik bulunan bölgeye ekilir. Bu yöntem ile gerçekleştirilen ekimlerden sonra verici ve alıcı bölgelerde kalıcı bir iz kalması söz konusu olmayacaktır.

Uygulama Kimler Tarafından Yapılmalıdır?

Saç ekimi lokal anestezi altında gerçekleştirilen, saç köklerinin toplanması, kanal açılması ve saç ekiminin gerçekleştirilmesi aşamalarında oldukça yoğun bir dikkat ve beceri isteyen cerrahi bir girişimdir. Gelişen teknik yenilikler saç ekiminin oldukça yaygınlaşmasına neden olmuş olsa da uygulamanın her aşaması uzman cerrah tarafından gerçekleştirilmediği durumlarda, arzu edilen sonuca ulaşması oldukça zor olacaktır. Özellikle ekim sırasında saç köklerinin uzama yönü, birbirilerine olan mesafesi göz önünde bulundurulmadığı taktirde, saçınızın istenilen görünüme kavuşması mümkün olmayacaktır.

Saç ekimi sağlık bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ile sadece deri ve zührevi hastalıklar uzmanları, plastik ve estetik cerrahi uzmanları ve medikal estetik sertifikalı hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uygulama Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Ekim sonrası saç köklerinin toplandığı ve ekimin gerçekleştiği alanda kabuklanmalar görülecektir. Bu kabuklanmalar aynı zamanda ekim yapılan alana saç köklerinin uyum göstermeye başladığının bir göstergesidir. Müdahale sonrası üçüncü gün itibariyle doktorunuz tarafından önerilen bakım uygulamalarına başlamanız gerekmektedir. On beş gün içerisinde söz konusu kabuklanmalar tamamen ortadan kalkacaktır. Yeni saçlarınız uzamaya başlaması yaklaşık on hafta sonra gerçekleşmeye başlayacak bu noktandan sonra arzu ettiğiniz görünüme kavuşabileceksiniz. Yeni ekilen saçlarınız özel bir bakım gerektirmeyecek, yeni ekilen saçlarınız herhangi bir görüntü farkı oluşturmayacaktır.