DHI Saç Ekimi

DHI Saç Ekimi

Saç ekimi uygulamaları içerisinde teknolojinin en gelişkin şekilde kullanıldığı uygulamalardan birisi de DHI (Direct Hair Implanttation) saç ekimi uygulamasıdır. Doğrudan saç ekimi olarak da adlandırılan bu yöntem sayesinde verici alandan toplanan sağlıklı saç kökleri, kellik bulunan bölgeye choi implanter kalemleri vasıtasıyla doğrudan yerleştirilmesidir. DHI saç ekimi müdahale sırasında kullanılan teknik cihazların kalem şeklinde olması sebebiyle kalem yöntemi olarak da adlandırılmaktadır.

DHI Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

DHI saç ekimi lokal anestezi altında yapılmaktadır, uygulama sırasında saç kökleri özel bir cihaz vasıtasıyla gevşetilir ve tek tek toplanılır. Toplanılan saç kökleri içerisinde bir parça doku ve saç kökü barındırdığı için ayrıştırma işlemi uygulanarak ekime hazır hale getirilir.  Saç kökleri implanter kalem içerisine yerleştirilirler, daha sonra implanter kalem vasıtasıyla saç kökleri kellik bulunan alana uygulanır. Ancak bu aşamada, kalemi kullanan cerrahın bilgi ve deneyimi son derece önemlidir, saç köklerinin doğru açılarda yerleştirilmesi müdahalenin başarısı açısından oldukça önem taşımaktadır.  Söz konusu cihazlar saç köklerinin yerleşeceği kanalları aynı işlem içerisinde oluşturmaktadırlar.

DHI Yönteminin Avantajları Nelerdir?

DHI saç ekim yönteminde saç dokularının toplandığı alan tıraşlanmadan saç dokuları toplanılabilmektedir.

DHI saç ekimi yöntemi ile toplanılan saç kökleri alındıktan 1 2 dakika sonra nakil işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Vücut dışında beklemeyen saç köklerinin doku kaybına uğrama riski ortadan kalkmaktadır.

DHI saç ekimi özellikle dar alanda gerçekleştirilen ekimler sırasında daha yoğun kök nakli gerçekleştirilmesini olanaklı kılmaktadır.

DHI saç ekimi seyrek şekilde saç bulunan bölgelere uygulanırken saç aralarına daha kolay ekim yapılmasını mümkün kılmaktadır.

DHI saç ekimi sırasında herhangi bir kesi ya da delik söz konusu olmadığından iyileşme süreci daha hızlı ilerlemektedir. Aynı şekilde ekilen saç köklerinin adaptasyon süreci de daha hızlı olmaktadır.

DHI Yönteminin Dezavantajları Nelerdir?

DHI saç ekimi diğer saç ekimi yöntemlerine oranla neredeyse iki katı uzunluğunda sürmektedir.

Uygulamada kullanılan implanter kalemlerin ve teknik malzemenin maliyetinin yüksek olması ve müdahalenin uzun sürmesi, uygulama fiyatlarını yükseltmektedir.

Ekim yapılan alanın genişliğine bağlı olarak uygulama kimi zaman iki seansa yayılabilmektedir.

Uygulamada Uzman Doktorun Önemi

DHI saç ekimi uygulaması sırasında kanal açma işlemi ve saç ekimi aynı anda gerçekleştirildiğinden saç köklerinin doğru açı ve yoğunlukta uygulanması işlemi gerçekleştiren cerrahın deneyimini iki kat daha fazla önemli kılmaktadır. Uzman doktorun aynı zamanda implanter kalem kullanımına hakim olması ekim sonrası elde edilen memnuniyeti doğrudan etkileyecektir. Aynı şekilde saç köklerinin bekletilmeden naklediliyor oluşu, hekimin pratik olması gerekliliğini arttırmaktadır. Bu yöntemle gerçekleştirilen saç ekiminin diğer yöntemlere göre uzun sürmesi, işlemin sabırlı ve deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.